Dopracowanie graficzne prezentacji projektu PR. Zastosowanie naszych odręcznych elementów, układ slajdów…