Dopracowanie kilku prezentacji PowerPoint oraz infografik dla firmy Dash – Digital Cash