8 przykładów wizualizacji prezentacji strategii marketingowej

Jak podejść do tematu prezentacji strategii marketingowej? Co zawiera i jaką nadać jej strukturę? Poniżej proponuję Ci kilka przykładowych tematów i jak je można zwizualizować na slajdach, aby przyciągnęły uwagę.

Strategia marketingowa jest tworzona, gdy firma wchodzi na nowy rynek, wprowadza nowy produkt. Taką strategię powinien opracować również każdy startup, by ocenić swój pomysł biznesowy, dla inwestorów czy dla samego siebie.

Przy tworzeniu takiej strategii należy przyjrzeć się celom, misji oraz wizji, zrobić analizy marketingowe, porównać produkty, oraz zaplanować projekty.

Po więcej przykładów i wiedzy jak kreatywnie wizualizować marketingowe prezentacje – zobacz nasze szkolenie ze skutecznych graficznych slajdów PowerPoint .

Załóżmy, że posiadasz już informacje o rynku, twoja firma ma już określone cele, wiesz jakie produkty oferujecie. Powstaje pytanie, jak to wszystko zaprezentować, jako spójną całość. 

Od czego zacząć tworzenie prezentacji strategii

Najlepiej rozpisać sobie wszystkie tematy, jakie potrzebujesz poruszyć w prezentacji. Ja zazwyczaj biorę karteczki samoprzylepne i na każdej kartce zapisuję tytuł slajdu (może być roboczy). Mogę je teraz ułożyć w kolejności, w jakiej pojawią się w prezentacji. Ponieważ są samoprzylepne łatwo mogę je przekleić w inne miejsce i szybko zmienić planowaną strukturę. Zawsze mogę też szybko usunąć taki roboczy „slajd” bez żalu, że włożyłam w jego zaprojektowanie już kilka lub kilkanaście cennych minut.

1. Przedstawienie celów marketingowych na początek

Proponuję zacząć od slajdów z misją i wizją firmy, a następnie pokazać cele marketingowe. Możesz to rozbić na kilka slajdów lub pokazać wszystko na jednym (misja, wizja, wartości, cele, filary). Jeżeli masz więcej tekstu to lepiej jest podzielić na kilka slajdów, tak, aby treść była lepiej czytelna. Po celach możesz dodać slajd ze strategią rozwoju.

wizja i misja firmy slajd PowerPoint
Graficzna lista w prezentacji PowerPoint
Graficzna lista z poziomami slajd PowerPoint

2. Analizy marketingowe – sposoby ich prezentacji na slajdach

Po wprowadzeniu czas na przedstawienie analiz rynku. Istnieje kilka różnych metod oceny rynku, najbardziej znaną jest chyba SWOT – ocena 4 obszarów: mocnych i słabych stron firmy, możliwości i zagrożeń, które zewnętrzny rynek przedstawia. Inne metody analizujące rynek to Siły Portera, PESTEL, czy Risk Matrix (Macierz ryzyka).

graficzny slajd z analizą SWOT PowerPoint

Tutaj może się znaleźć informacja o docelowym kliencie, określenie typowego profilu Buyer Persona czy Sales Avatar-a.

buyer persona slad graficzny PowerPoint

Dzięki tym analizom można mieć lepszy obraz typowego klienta, konkurencji, mocnych i słabych stron produktów/firmy oraz różnych czynników, jakie kształtują rynek.

Oto jak można przedstawić te analizy wizualnie w prezentacji:

lista 5 elementów kreatywny slajd PowerPoint
Lista PESTEL marketing kreatywny slajd PowerPoint
Analiza ryzyka graficzny slajd PowerPoint

3. Wartość i branding – pokazanie co oferuje i reprezentuje Twoja firma

Jeśli chcesz pokazać jaką wartość wnosi twoja oferta, możesz to przedstawić w ramach slajdu z opisem Value Proposition.

Wartości firmy graficzny slajd PowerPoint z cytatem

Podejście Marketing Mix określa obszary mające wpływ na ofertę takie jak cena, miejsce, czy sposób promocji. Listę tych obszarów można pokazać takim diagramem:

marketing mix slajd graficzny PowerPoint

Branding firmy powinien reprezentować esencję wartości firmy czy produktu. Można je podsumować w taki sposób:

Branding graficzna prezentacja slajd PowerPoint

4. Pokaż jak pozyskasz klientów – lejki i działania w czasie

Po opisie rynku i oferty, pora na zaplanowanie działań. Tutaj można graficznie pokazać etapy lejka sprzedażowego – krok po kroku od pozyskania leadów po zdobycie klienta:

Lejek sprzedażowy slajd PowerPoint

Może planujesz szereg konferencji czy spotkań, gdzie zaprezentujesz produkt, by znaleźć partnerów lub klientów? Taki harmonogram działań można zaprezentować wizualnie przez oś czasu, gdzie pokażesz zaplanowane wydarzenia i działania marketingowe dotyczące wprowadzania produktu na rynek.

graficzna oś czasu PowerPoint implementacja produktu

5. Opisanie produktów w prezentacji

W przypadku, gdy produkt jest dopiero rozwijany, można to przedstawić przez pokazanie roadmapy rozwoju produktu.

produktowa mapa drogowa PowerPoint

Jeśli porównujesz produkt w kontekście innych produktów, można pokazać udział w rynku głównych produktów i potem skupić się na ich porównaniu i przedstawieniu najważniejszych cech.

produkt na rynku graficzny wykres kołowy PowerPoint
Porównanie produktów lista PowerPoint kreatywne slajdy

6. Zwięzłe przedstawienie zespołu

Szczególnie w przypadku „Pitch” prezentacji dla inwestorów, odbiorców prezentacji interesują ludzie, którzy tworzą firmę. Dlatego warto poświecić część prezentacji na przedstawienie zespołu oraz kluczowych doświadczeń i odpowiedzialności osób. Celem jest przekonanie inwestora czy zarząd, że te osoby mają umiejętności by odpowiednio wprowadzić produkt na rynek.

prezentacja zespołu na slajdzie PowerPoint

Można również pokazać ludzi w szerszym kontekście struktury firmy, kto jest odpowiedzialny, za który projekt. 

struktura firmy slajd MATRIX PowerPoint

7. Przedstawienie działań projektowych

By pokazać, że firma ma przemyślany, konkretny plan projektów wspierających wejście na nowy rynek, można wykorzystać niektóre z tych wizualnych form:

  • Macierz projektowa rozpisana na kilka lat
  • Projekty pokazane w kwartałach (timeline) razem z krokami milowymi
  • Oś czasu dla poszczególnych projektów
  • Tabela z aktualnym statusem projektu
macierz projektowa slajd PowerPoint

kamienie milowe oś czasu PowerPoint
oś czasu projekt kreatywne slajdy PowerPoint
status projektów graficzna tabela PowerPoint

8. Na koniec oczekiwane wyniki

W końcu jest czas na określenie oczekiwanych wyników i szacowanych przychodów.

prezentacja przychodów marketing prezentacja PowerPoint

Aby określić cele w sposób jasny i mierzalny, można się posłużyć metodą SMART, czyli opisać cel, jako Specific, Measurable, Achievable, Related i Timely.

Prezentacja celó∑ metoda SMART PowerPoint

W tej części można też wykorzystać szablon do przedstawienia kluczowych wskaźników KPI, które planujemy monitorować.

graficzna prezentacja KPI PowerPoint

Zadbaj też o jakość graficzną

Należy oczywiście pamiętać też o zapewnieniu jakości graficznej całej prezentacji:

  • spójność stylów i fontów
  • whitespace” – wystarczająco dużo „pustego” miejsca, aby slajd został czytelny.

Wszystkie powyższe grafiki zaprojektowałam w nowoczesnym stylu „outline”, który jest elegancki oraz jednocześnie dość lekki, by się nadawał też do druku. Więcej takich grafik można zobaczyć i pobrać w bazie slajdów infodiagram.

Mam nadzieję, że struktura i pokazane przykłady będą dla Ciebie inspiracją do stworzenia własnej, uszytej na miarę prezentacji marketingowej.

Masz pomysł na inną strukturę czy wizualizacje? Podziel się w komentarzu.

O różnych sposobach pokazu strategii, analiz czy produktów biznesowych w prezentacji opowiadamy razem z moim partnerem Peterem na szkoleniu z Tworzenia skutecznych slajdów. Dowiedz się więcej o naszym najbliższym szkoleniu tu.

Udanego tworzenia prezentacji życzę 🙂

Izabela

Slide & graphic designer

1 thought on “8 przykładów wizualizacji prezentacji strategii marketingowej

Comments are closed.