Grafický dizajn prezentácií a šablón PowerPoint

powerpoint presentation design icon

Nemáš ešte slajdy,
iba text alebo náčrt?

Dizajn prezentácii PowerPoint od nuly

Vytvoríme prezentáciu zo zdrojových materiálov (texty, stránka www, náčrty). Navrhneme štruktúru a niekoľko graficných štýlov na výber.

Chceš prikrášliť
existujúce slajdy?

Grafické dopracovanie slajdov

Pripravíme novú modernú verziu Tvojich slajdov, dodáme grafiky, obrázky. Dopasujeme do brandu Tvojej firmy.

Potrebuješ novú
PowerPoint šablónu?

icon powerpoint template design

PowerPoint šablóny a knižnica Slide-deck

Navrhneme novú šablónu alebo rozšírime aktualnu šablónu. Skontrolujeme a opravíme technické nastavenia. Navrheme univerzálny systém vizualizacií Slide-deck.

Príklady našich projektov